Tổ yến Nha Trang Tinh chế Loại 1 - 50g
Khuyến mãi

1,500,000đ
1,350,000đ
Tổ yến Nha Trang Tinh chế Loại 1 - 100g
Khuyến mãi

3,000,000đ
2,700,000đ

6,500,000đ
TỔ YẾN RÚT LÔNG CAO CẤP 50g
Khuyến mãi

2,250,000đ
2,050,000đ
TỔ YẾN RÚT LÔNG ĐẶC BIỆT 50g
Khuyến mãi

2,550,000đ
2,300,000đ
TỔ YẾN TINH CHẾ LOẠI 1 50g
Khuyến mãi

1,950,000đ
1,700,000đ
TỔ YẾN TINH CHẾ LOẠI 1 - 100g
Khuyến mãi

3,800,000đ
3,400,000đ
TỔ YẾN RÚT LÔNG CAO CẤP 100g
Khuyến mãi

5,000,000đ
4,600,000đ
TỔ YẾN RÚT LÔNG ĐẶC BIỆT 100g
Khuyến mãi

4,400,000đ
4,100,000đ